Hevosen arvoasemalla yhteys lihavuuskuntoon

Bristolin Yliopiston tekemässä tutkimuksessa seurattiin yli 200 hevosen sosiaalista vuorovaikutusta 42 eri laumassa ja havaittiin että hevosen lihavuuskunnolla on yhteys arvoasemaan.

Viimeaikainen Bristolin yliopistossa tehty tutkimus kertoo mielenkiintoista tietoa hevosen lihavuuskunnon ja arvoaseman välisestä yhteydestä. Tutkimuksessa tutkittiin 203 ulkona 42 eri hevoslaumassa eläviä hevosia. Hevosten käyttäytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta tutkittiin videokameran avulla. Kunkin hevosen lihavuuskunto analysoitiin 9 pisteen asteikolla. Lisäksi jokaisesta eläimestä rekisteröitiin ikä ja säkäkorkeus, niiden aiheuttamien mahdollisten vaikutusten poissulkemiseksi.

Tutkimus osoitti vahvasti, että arvoasemalla ja lihavuuskunnolla on selkeä yhteys, mitä korkeamalla lauma-asemassa hevonen oli, sitä suurempi oli sen lihavuuskunto verrattuna lauman alempiarvoisiin hevosiin. Myös iällä osoittautui olevan vaikutuksia hevosen arvoasemaan, keski-ikäiset hevoset olivat suuremmalla todennäköisudellä korkeammalla arvoasteikolla kuin hyvin nuoret tai vanhat hevoset.

Sarah L. Gilesa, Christine J. Nicola, Patricia A. Harrisc, Sean A. Rands, 2015: Dominance rank is associated with body condition inoutdoor-living domestic horses (Equus caballus), Applied Animal Behaviour Science 166 (2015) 71–79

Koko artikkeli on luettavissa  ScienceDirectsta kaikille avoimena artikkelina