Hyvät asiakkaamme, olemme sulkeneet KoiPi Shop verkkokaupan emmekä ota enää uusia tilauksia vastaan.

Kaikki tähän mennessä tehdyt tilaukset on toimitettu asiakkaille. Kiitämme teitä yhteisistä vuosista.

Terveisin KoiPi Shop tiimi.

Luotettava suomalainen verkkokauppa

KoiPi Shop Arvonnan säännöt

  1. Arvonnan järjestäjä on KoiPi Partners Oy (y-tunnus: 2707565-1), Pikkaraiskuja 6, 00750 Helsinki
  2. Arvontaan osallistuvat kaikki sähköpostinsa kilpailusivulla lähettäneet yksityishenkilöt. Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan eivät kuitenkaan voi osallistua KoiPi Partners Oy:n omistajat tai henkilökunta eivätkä näiden perheenjäsenet.
  3. Arvontaan osallistutaan lähettämällä sähköpostiosoite KoiPi Partners oy:n verkkosivuilla sijaitsevan kilpailulomakkeen kautta. Kilpailulomake voi sijaita usealla eri sivulla verkkosivustossa.
  4. Osallistumisaika on 23.11.2016 - 6.12.2016 klo 24:00. Arvonta suoritetaan 7.12.2016. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisen yhteydessä antamansa sähköpostiosoitteen kautta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan tilalle uusi voittaja.
  5. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Salvana tuotepalkintoja. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin.
  6. Palkinnot toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin Järjestäjä maksaa palkinnon lähettämisestä aiheutuvat postituskulut. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista tavarapalkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
  7. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua tähän arvontaan.
  8. Yhteystietoja käytetään ainoastaan KoiPi Partners Oy:n viestintään ja/tai palkintojen toimittamiseen.
  9. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
  10. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.