Hyvät asiakkaamme, olemme sulkeneet KoiPi Shop verkkokaupan emmekä ota enää uusia tilauksia vastaan.

Kaikki tähän mennessä tehdyt tilaukset on toimitettu asiakkaille. Kiitämme teitä yhteisistä vuosista.

Terveisin KoiPi Shop tiimi.

Luotettava suomalainen verkkokauppa

KoiPi Shop ja KoiPi ProShop Tietosuojaseloste

(Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §)

Laatimispäivä: 3.11.2015

 

Rekisterin ylläpitäjä:

 

KoiPi Partners Oy

Pikkaraiskuja 6
00750 Helsinki
contact@koipipartners.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 Sirkku Koivu

Rekisterin nimi:

 Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuden hallinta sekä tuotetakuutietojen ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

Rekisterin tietosisältö

 Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet,
 • suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset,
 • asiointihistoria ja -kieli,
 • tuotteiden tai palveluiden osto- tai palautuspäivät ja -paikat, tuotteiden huoltotiedot,
 • maksutavat,
 • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot,
 • toimitettujen palveluiden ja tuotetakuiden alkamis- ja päättymispäivät,
 • kuljetus- ja toimitustiedot sekä
 • asiakkaan ostamiin tuotteisiin sopivien tarvikkeiden ja palveluiden tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

 Rekisterin tietolähteen muodostavat asiakkaan antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti KoiPi Partners Oy:n ulkopuolelle

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus myönnetään KoiPi Partners Oy:ssä työskenteleville henkilöille henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

Tarkastus oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytetävät tiedot. Rekisteröity henkilö voi tarkistaa hänestä kirjatut tiedot joko

 • kirjautumalla asiakastilin rekisteröitymisen yhteydessä antamallaan käyttäjätunnuksella ja henkilökohtaisella salasanalla  asiakastililleen tai
 • kerran vuodessa maksutta KoiPi Partners Oy:le tehdyllä kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan erikseen sovitulla tavalla. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi korjata ja päivittää hänestä säilytettäviä asiakastietoja joko 

 • kirjautumalla asiakastilin rekisteröitymisen yhteydessä antamallaan käyttäjätunnuksella ja henkilökohtaisella salasanalla asiakastililleen tai
 • ottamalla yhteyttä KoiPi Partners Oy:n asiakaspalveluun contact@koipipartners.com tai
 • toimittamalla kirjallisen pyynnön KoiPi Partners Oy:lle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina ja mielipidetutkimusta varten toimittamalla siitä kirjallisen pyynnön KoiPi Partners Oy:lle.